Detall de l'activitat

Jornada de Residents MI SCBMI (R4)
Coordinador de la Jornada: Dr. Ramon Boixeda Viu, cap de servei de Medicina Interna. Hospital de Mataró-Consorci Sanitari del Maresme.
Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Divendres, 26 de gener de 2024 | 16:00h | Sales 1, 2 | Acadèmia Can Caralleu

Les malalties cròniques són la principal causa de mort i discapacitat al món, afecten el 34,3% de la població general i estan associades a l'edat. A més, l'any 2020 el percentatge de persones de més de 65 anys, en el conjunt de la població de Catalunya, ha augmentat fins el 18,9% i es preveu que es duplicarà en 30 anys. S'estima que actualment un 40% de la població pateix una o més malalties cròniques i, junt amb l'envelliment, són el repte més gran per al sistema sanitari. La població de Catalunya està estratificada en quatre grups de risc (GMA). El 5% de la població amb el risc més elevat necessita el 51% del pressupost en sanitat; en aquest 5% de la població es troba el perfil del pacient crònic complex (4%) i/o la cronicitat avançada (1%).
Un altre concepte important, és el de multi-morbiditat, referida a quan en una persona convergeix una malaltia crònica amb altra malaltia crònica/aguda o factors biopsicosocials o un factor de risc. En aquesta població cal diferenciar els conceptes de morbiditat i fragilitat; La morbiditat pot conduir a la fragilitat, totes les persones que tenen fragilitat tenen morbiditat, en canvi, no totes les persones que tenen morbiditat tenen fragilitat.
Tots aquest pacients requereixen una atenció integral de totes les parts que formen de la persona; la part física, emocional, social i espiritual. Existeix diferent evidència científica que l’atenció integral, integrada i centrada en la persona és la millor estratègia per atendre la cronicitat. Aquesta atenció ajuda a disminuir els ingressos hospitalaris i les visites a urgències i millora l'adherència al tractament.  
Finalment, es valora que una proporció important de malalties cròniques poden ser previngudes o millorades. Les malalties o problemes de salut crònics o de llarga durada inclouen la diabetis, les malalties cardiovasculars i respiratòries, el càncer o els problemes de salut mental
L’objectiu principal de la medicina interna es proporcionar un atenció integral a aquelles persones amb malalties cròniques i que presenten descompensacions. A més, a nivell d’atenció hospitalari, es necessari que els metges internistes coneguin el maneig de les noves tècniques diagnòstiques i terapèutiques com l’ecografia clínica i les teràpies respiratòries com la ventilació mecànica no invasiva (VMNI).

L’objectiu de la jornada és proporcionar un espai de trobada amb la resta de residents de medicina interna de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna i aportar coneixement sobre el maneig i l’actualització de les patologies més freqüents com són la malaltia renal crònica, la insuficiència cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica i el maneig dels factors de risc cardiovascular. A més, es realitzaran dos tallers de ecografia clínica i teràpies respiratòries (VMNI).

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 26 de gener de 2024 | 16:00 - 20:30
16:00 - 18:00
Grup A: Sessió casos pràctics > Can Caralleu - Sala 2
Factors de Risc cardiovascular
Ponent:
Dr. Pedro Armario García. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí (Barcelona)
Insuficiència cardíaca
Ponent:
Dr. David Chivite. Hospital Universitari de Bellvitge (Hospitalet del Llobregat)
Malaltia renal crònica
Ponent:
Dra. María Larrousse. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona)
MPOC
Ponent:
Dra. Meritxell Salvadó Soro. Hospital de Mollet. Mollet (Barcelona)
16:00 - 18:00
Grup B: Sessió taller > Can Caralleu - Sala 1
Ecografia clínica (vexus)
Ponents:
Dr. Javier Paul Martinez
Dra. Ines Perezpaya
Dra. Elizabeth Masso
Taller VMNI
Coordinador:
Dr. Xoel Pena Pérez. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona)
Ponents:
Dra. Isidre Sanz Pérez. Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona)
Lluis Jubany Marí. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
18:00 - 18:30
Descans > Can Caralleu - Sala 2
18:30 - 20:30
Grup B: Sessió casos pràctics > Can Caralleu - Sala 2
Factors de Risc cardiovascular
Ponent:
Dr. Pedro Armario García. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí (Barcelona)
Insuficiència cardíaca
Ponent:
Dr. David Chivite. Hospital Universitari de Bellvitge (Hospitalet del Llobregat)
Malaltia renal crònica
Ponent:
Dra. María Larrousse. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona)
MPOC
Ponent:
Dra. Meritxell Salvadó Soro. Hospital de Mollet. Mollet (Barcelona)
18:30 - 20:30
Grup A: Sessió taller > Can Caralleu - Sala 1
Ecografia clínica (vexus)
Ponents:
Dr. Javier Paul Martinez
Dra. Ines Perezpaya
Dra. Elizabeth Masso
Taller VMNI
Coordinador:
Dr. Xoel Pena Pérez. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona)
Ponents:
Dra. Isidre Sanz Pérez. Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona)
Lluis Jubany Marí. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona